Despre noi

Prietenii Muzeului Național de Artă al României în vizită la Galeria de Artă Europeană

Asociaţia „Prietenii Muzeului Naţional de Artă al României” este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată cu scopul susţinerii morale şi financiare a Muzeului Naţional de Artă al României (MNAR), cel mai mare depozitar de artă din țară.

Prietenii MNAR sunt entități private, persoane fizice și juridice din România și din străinătate, care împărtășesc același interes:

sprijinirea Muzeului Național de Artă al României în eforturile sale de a-și prezerva și promova patrimoniul muzeal, de a dezvolta activități specifice, de la apropierea publicului de muzeu prin programe educative până la organizarea de expoziții tematice.