Cunoaște arta

Îți propunem: Cunoaște arta!

Am selectat lucrări de artă reprezentative, din patrimoniul MNAR și al muzeelor satelit, la care am atașat o scurtă biografie…

O lucrare de artă poate fi înțeleasă și mai bine în contextul ei istoric și, de ce nu, prezentată cu un strop de ton colocvial 🙂

Vizita Galeriei de Artă Europeană

În vizită la MNAR, filmul unui parcurs ghidat. La invitația directorului Muzeului Național de Artă al României Călin Stegerean, Membrii asociației noastre au vizitat, în cadrul unui tur ghidat,  Galeria de Artă Europeană unde le-au fost prezentate câteva lucrări emblematice ale artei europene, aflate în colecția permanentă a Muzeului. Lucrările comentate  au relevat acele valori considerate [...]

Brueghel – Buchet de flori

Tabloul de la Bucureşti reprezintă cel mai amplu şi mai mare buchet din întreaga creaţie a lui Jan Brueghel cel Bătrân. Acesta a devenit ulterior prototipul unui nou tip de natură statică în care s-au specializat mai multe generaţii de pictori…

Brâncuşi – Danaidă

Danaida este o lucrare deschizătoare de drum pentru întreaga creaţie a lui Brâncuşi. Ea marchează despărţirea lui Brâncuşi de Rodin dar şi de academism, fiind una dintre primele încercări moderne de redefinire a sculpturii ca obiect plastic.

Aman – Flori (Natură moartă)

Aparent avem în faţă o simplă natură moartă cu trandafiri. Şi totuşi… Nu cumva ele sugerează o fermecătoare ghicitoare vizuală?

Pictură murală – Doamna Roxanda

Doamna Roxanda, fiica lui Neagoe Basarab, domnitorul Ţării Româneşti (1512-1521), apărea în pictura bisericii mănăstirii Curtea de Argeş alături de soţul său, Radu de la Afumaţi (1521-1529).

Iconostasul bisericii mănăstirii Cotroceni

Construită de domnitorul Şerban Cantacuzino (1678 – 1688) în primii ani de domnie, biserica mănăstirii Cotroceni a fost înzestrată de acesta cu un iconostas de dimensiuni impresionante, bogat decorat.

Epitaful lui Silvan – Broderie

Epitaful lui Silvan poartă numele egumenului care l-a dăruit mănăstirii Neamţ în anul 1437. Realizată din mătase, fir de aur şi argint, cu contururi subliniate de mici perle, ea a fost brodată de călugări chiar în atelierele mănăstirii Neamţ